Cennik

FIZJOTERAPIA


Pojedyczne wizyty


Terapia manualna (pierwsza wizyta)*** ..................... 180 zł

Terapia manualna (kolejna wizyta)** ......................... 120 zł

Konsultacja fizjoterapeutyczna** .............................  120 zł

Kinesiotaping* .............................................................. 40 zł

Wizyta domowa** ........................................................ 150 zł* 15 min
** 45 min
*** 120 min


Karnet


3 wizyty ........................................................................ 350 zł

5 wizyt .......................................................................... 550 zł

8 wizyt .......................................................................... 850 zł

10 wizyt ...................................................................... 1000 złMASAŻ


Pojedyncze wizyty


30 min* ........................................................................... 60 zł

60 min** ....................................................................... 100 zł


Karnet 30 min*


3 wizyty ........................................................................ 170 zł

5 wizyt .......................................................................... 270 zł

8 wizyt .......................................................................... 420 zł

10 wizyt ........................................................................ 500 zł

Karnet 60 min**


3 wizyty ........................................................................ 290 zł

5 wizyt .......................................................................... 450 zł

8 wizyt .......................................................................... 690 zł

10 wizyt ........................................................................ 800 zł* Okolice ciała: kark + barki, jedna kończyna górna, lędźwie + pośladki, jedna kończyna dolna, stopy, twarz

** Okolice ciała: plecy + pośladki, obie kończyny górne + kark, obie kończyny dolne + pośladki


Regulamin zakupu i wykorzystania Karnetów:


 1. Regulamin dotyczy wszystkich klientów korzystających z usług w ramach zakupionych Karnetów w Pracowni Zdrowia Joanny Pyczek.
 2. Właściciel Karnetu ma prawo do realizacji zabiegów zgodnych z wykupionym zakresem usług.
 3. Wykupione zabiegi można wykorzystać jedynie po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny wizyty.
 4. Ustalenie terminu realizacji zabiegów odbyć się może osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną na stronie www.zdrowiepyczek.pl
 5. Karnet należy wykorzystać w terminie na nim wskazanym, po tym terminie traci on ważność.
 6. Klient ma prawo do odwołania umówionej wizyty.
 7. Odwołanie wizyty musi nastąpić najpóźniej do godziny 12.00 w dniu poprzedzającym termin umówionej wizyty.
 8. W przypadku odwołania wizyty w dniu, w którym była ona zaplanowana, bądź braku jej odwołania, klientowi nie przysługuje możliwość odrobienia zabiegu oraz otrzymania zwrotu wpłaconych środków.
 9. Odwołanie wizyty należy zgłaszać telefonicznie lub poprzez wiadomość SMS pod numer telefonu 570 167 443.
 10. Klient ma możliwość odrobienia odwołanej wizyty w czasie trwania ważności Karnetu w wolnych terminach grafiku Pracownia Zdrowia Joanny Pyczek.
 11. Istnieje możliwość rezygnacji z Karnetu najpóźniej przed drugą zaplanowaną wizytą, nie później niż do godziny 12.00 w dniu poprzedzającym termin umówionej wizyty ze zwrotem kosztów za nieodbyte zabiegi (dotyczy to jedynie nowych klientów gabinetu). Po tym terminie Karnet nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości otrzymania zwrotu środków w formie pieniężnej za niewykorzystane wizyty.
 12. Jeżeli wizyta zostanie odwołana przez gabinet Pracownia Zdrowia Joanny Pyczek, będzie ona odrobiona w czasie trwania ważności Karnetu (jeśli będzie taka możliwość) lub w najbliższym możliwym terminie odpowiednim dla obu stron po jego wygaśnięciu.
 13. Nie ma możliwości przeniesienia Karnetu na inną osobę po jego rozpoczęciu.
 14. Karnet nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.
 15. Karnet opłacany jest przez klienta w całości z góry najpóźniej w dniu pierwszej wizyty z danego karnetu.
 16. Wszelkie dodatkowe informacje i zasady dotyczące korzystania z Karnetów ustala właściciel firmy Pracownia Zdrowia Joanny Pyczek.
 17. Każda osoba wykupująca Karnet oświadcza, że zapoznała się z regulaminem i w pełni go akceptuje.

Popularne posty z tego bloga

Wracamy do pracy!

Pomysł na oryginalny prezent?

Zmiany, zmiany, zmiany...